AB Devlet Yardımları

Avrupa Birliği’nde devlet yardımları politikası ile hem özel sektöre yatırım teşvikleri sağlanmakta, hem de getirdiği yasaklar ile rekabet ortamının korunması amaçlanmaktadır.

Avrupa Komisyonu, 2005 yılında Lizbon Stratejisi kapsamında devlet yardımları politikasında kapsamlı bir reform çalışması başlatmıştır. Yapılan çalışma neticesinde Avrupa Birliği, zor durumdaki firmaların kurtarılması ve yeniden yapılandırılması için devlet yardımlarını devreye sokmuştur.

Komisyon, Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine paralel olarak rekabetçi bir piyasanın devamlılığını sağlamak ve KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılması başta olmak üzere geniş ekonomik yararlarının bulunması sebebiyle bu tür yardımları desteklemektedir. Devlet yardımlarının modernleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından şirket kurtarma ve yeniden yapılandırma kapsamındaki desteklere ilişkin kurallar yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda KOBİ’lere yardımcı olması açısından yeniden yapılandırma desteğinin gereklilikleri kolaylaştırılmakta olup, söz konusu destek 18 ay ile sinirli tutulmaktadır.

Söz konusu düzenleme 1 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Düzenlemeye dair detaylı bilgi için tıklayınız.