AB HİBELERİNE YÖNELİK EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Balıkesir Sanayi Odamız ve Ulusal Ajans işbirliği ile 15-18 Aralık 2014 tarihlerinde Avrupa Birliği hibelerine yönelik iki adet eğitim gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Avrupa Birliği hibe programlarının tanıtılması amaçlı Ulusal Ajans Hizmetleri Kapsamında Avrupa Birliği Hibeleri toplantımız, 15.12.2014 Pazartesi günü Saat: 10:00 – 12:00 arasında Güney Marmara Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu’ nda ; Hibe programları kapsamında belirlenen uygulama usul ve esaslar ile proje hazırlama ve proje yönetimi konularında bilgi ve tecrübeleri aktarmak, Hibe programları kapsamında mantıksal çerçeve temelinde projeler üreterek yine proje döngüsü içerisinde yönetimini gerçekleştirebilecek uzmanlar yetiştirmek, Kurum ve kuruluşlar ile ilgili uzmanların proje fikirlerini belirlenen sistematik ve metodolojilere uygun bir şekilde proje teklifi olarak sunmalarını sağlamak ve başarı oranlarını yükseltmek amaçlı Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) Eğitimi 16-17-18 Aralık 2014 (3 gün süre ile) Balıkesir Sanayi Odamız Toplantı Salonlarında gerçekleştirilmiştir.