ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI

Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, 18/01/2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında dayanak olarak sunulan ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 31/03/2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik’in, 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldığı hatırlatılmaktadır.

Bu doğrultuda, karayollarında tehlikeli mal taşımacılığı konusunda yapılan mevzuat değişikliği ile atıkların karayolunda taşınmasına ilişkin Bakanlık mevzuatında değişikliğe gidilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra ilgi yazıda, karayolunda taşınan atıkların etkin izleme ve denetimlerinin yapılabilmesi amacıyla taraflarınca oluşturulan mobil atık takip (MoTAT) sisteminin uygulamaya geçirilebilmesi ve taraf olduğumuz 30/11/2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile kabul edilen Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması şartlarının sağlanabilmesi amacıyla, 18/01/2013 tarih ve 28532 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ’i revize ederek “Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Taslağı”nı hazırladıkları ifade edilerek söz konusu Tebliğ Taslağı hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.   Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere görüşlerinizin en geç 08 Eylül 2014 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın bso@bso.org.tr  e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek1: Tebliğ taslağı için tıklayınız