Balıkesir Üniversitesi Vakfı Başkanlığı Burs Çağrısı

Balıkesir Üniversitesi Vakfının temel amacı, yetenekli, çalışkan fakat maddi olanaklardan yoksun öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için maddi manevi destek vermek olup, vakıf , kısıtlı imkanlarını değişik yörelerden gelen Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin yararına sunmakla birlikte, daha birçok öğrencinin burs ihtiyacının olduğunu da tespit etmiştir. 2015-2016 yılı için Vakıf Kasım ayından başlamak üzere 8 ay süresince Öğrenci başına aylık 150.00(Yüzelli) TL burs verecektir.

İmkanlarının ulaşamadığı zeki, çalışkan, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan bu öğrencilere katkıda bulunmak isteyen üyelerimizin ekte sunduğumuz dilekçe ile birlikte vakfa müracaat etmeleri gerekmektedir. Burs bedeli her ayın ilk haftasında veya toplamı defaten Ziraat Bankası Balıkesir Şubesi TR 4100 0100 0045 3732 9032 5002 nolu Balıkesir Üniversitesi Vakfı hesabına burs ödemesi olarak yatırılması gerekmektedir. (Kasım, Aralık,Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran) Vakıf Yönetim Kurulumuz, başvuran öğrencilerin durumlarının incelenerek burs tahsis edecek veya istediğiniz