Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Taslağı

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu’nun 17 Haziran 2014 tarihinde yapılan 2014 yılı ikinci toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanmasına ilişkin 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü”ne yönelik mevzuat çalışmaları yürürlüğe girene kadar bu alandaki kısıtlamaların ilgili PGD kuruluşlarınca düzenlenmesi ve bir an evvel denetimlere başlanması kararı alınmıştır.

Bu çerçevede, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacı ile tüketicilere yönelik kimyasal risklerin bertaraf edilmesi ve çocuklara yönelik üretilen ve yurtdışına ihraç edilen bazı tekstil ve ayakkabı ürünlerinde tehlikeli kimyasalların tespit edilmesinin ülkemiz dış ticaretini olumsuz etkileyebilecek olması sebebiyle “Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Taslağı”hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu taslakla ilgili görüşlerinizin bso@bso.org.tr adresimize gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.