Çad Hk.

Ekonomi Bakanlığının 23.12.2014 tarihli ve 54304773-724.01.01-14688 sayılı yazıda, Eşbaşkanlığı Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan tarafından yapılan Türkiye- Çad Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 1. Dönem Toplantısının 2015 yılı Ocak ayının son haftası gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 16 Ocak 2015 Cuma gününe kadar odamızın bso@bso.org.tr mail adresimize gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.