CEZAYİR “İnşaat Sektörünün Sanayileşmesi” Semineri Bilgi Notu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Cezayir Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, Cezayir Başbakanı Abdelmalek Sellal’ın seminerin açılış töreninde yapmış olduğu açılış konuşmasının özeti verilmektedir.

Başbakan Sellal konuşmasında özetle: – 2018-2019 yıllarına kadar Cezayir’deki tüm gecekondulaşmaya son verileceğini ve vatandaşların konut sorununa kesin sonuç bulunacağı, bu konudaki, kararın kuvvetli olduğunu ve en yüksek makamdan geldiğini, tüm imkanların seferber edilmesi konusunda kesin bir iradenin bulunduğunu; – Anılan tarihlere kadar 2,5 milyon konutun inşasının planlandığını, elverişsiz koşullarda barınan insanların yeni konutlara aktarılacağını; – Şu an için halihazırda 900.000 acil konut ihtiyacı olduğunu ve 2015-2019 yılları arasında inşa edilecek konutlarla bu talebin bir an Önce karşılanacağını; – Cezayir İn yeni şehir planlama hedefleri doğrultusunda, bu konutlaşmanın çevreye duyarlı, enerji tasarrufu sağlayan ve şehirlerin tarihi dokusuna ve mimarisine zarar vermeyecek bir şekilde gerçekleştirileceğini; Bu çerçevede, 1970 ve 1980Tİ yıllardan kalan ve şu anda atıl olan inşaat sektörünün teknolojik gelişmeleri yakalayabilmesini teminen yabancı ortaklıklara açık olduklarını ve bu yabancı ortaklıkların kazan-kazan stratejisi kapsamında oluşturulabilmesi hususunda sağlam bir siyasi iradenin olduğunu, bu konuda kendilerine destek verecek yerli ve yabancı girişimcilere gerekli teşvik ve garantileri sağlayacaklarını ifade etmiştir. Ayrıca seminerde, “Cezayir’de İnşaat Sektörünün Sanayileşme Tarihi ve Gelişim Perspektifi” konulu sunumun ardından Cezayir Konut, Şehircilik Bakanı Abdelmadjid Tebboune’un da bir konuşma yaparak, Cezayir Başbakanı SellaTin sözleri doğrultusunda, yeni 5 yıllık plan kapsamında yabancı firmaların yerel ortaklıklarla inşaat sektörünün gelişimine katkılarını arttırabilmesi için devlet olarak üzerlerine düşeni gerçekleştireceklerinin altım çizdiği ve sağlanan kolaylıklar hakkında bilgi verdiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Cezayir’de konut ihtiyacının hükümetin öncelikli hedeflerinin başında geldiği, bu alanda yapılan planlamalara rağmen şu ana kadar konut ihtiyacının ancak %10 civarındaki bir bölümünün karşılanabildiği, tüm kaynakların zorlanmasına rağmen, başta bürokratik yavaşlık, kamulaştırmada karşılaşılan sıkıntılar ve hak edişlerin zamanında yerine getirilmemesi gibi nedenlerle planlanan hedeflere bir türlü ulaşılamadığı, “İnşaat Sektörünün Sanayileşmesi” adı altında hükümet tarafından ortaya atılan yeni bir yöntem ile, geleneksel yöntemlerle inşaatın yanında esasen Cezayir’de 1970’lerde mevcut olduğu anlaşılan ve daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı yüz üstü bırakılan prefabrik konut üretiminin yerli ve yabancı ortaklıklar ve yeni teknolojilerle geliştirilerek, günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden canlandırılmasının ve konut üretimine hız kazandırılmasının amaçlandığının değerlendirilmesinde bulunulduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.