DİHAA 2014 TÜRKİYE ÜLKE BAZLI DESTEK PROGRAMI

Teklif çağrısı için yerel yayın
Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) Türkiye
Ülke Bazlı Destek Programı EuropeAid/136297/DD/ACT/TR

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye’de DİHAA 2014 Türkiye Ülke Bazlı Destek Programı ile mali destek sağlanacak insan hakları projeleri aramaktadır. Bu proje Teklif Çağrısının genel hedefi demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının gelişmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. Hibe Başvuru Rehberi’ne http://www.avrupa.info.tr/en/eu-and-civil-society/what-is-the-european-instrument-for-democracy-and-human-rights-eidhr.html ve https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome internet sayfalarından ulaşılabilir. Teklifler için son teslim tarihi 15.12.2014 saat 17.00’dir (Türkiye saati).