E-Devlet Memnuniyet ve Beklenti Anketi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gönderilen yazıda Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığının Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından 2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi çalışmalarına başlandığı, ülkemizin e-Devlet alanındaki yeni yol haritasını belirleyecek bu çalışmanın, tüm paydaşların katılımı ve katkılarıyla yürütüleceği belirtilerek, ivedilikle değerlendirilmesinde fayda görülen konu başlıklarına yönelik anket çalışmaları, odak grup toplantıları ve çalıştaylar yapılmasının planlandığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından, özel sektörün e-Devlet Hizmetlerinden beklenti ve memnuniyetinin ortaya konulması amacıyla hazırlanan ve Nisan 2015 tarihine kadar yayında kalacak olan Özel Sektör Memnuniyet ve Beklenti Anketine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz….. http://www.edevlet.gov.tr/vatandas/ adresinden. Ankete Giriş İçin : edevlet2015strateji pin kodu kullanılacaktır. Üyelerimize duyurulur…