e-TAEK Hizmetleri hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza intikal eden yazıda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’nun, e-devlet projesi kapsamındaki e-taşıma işlemleri, Kişisel Dozimetri Kayıtları Sorgulama, Kuruluş Dozimetre İşlemleri (personel, devir, sonuç raporu vb.) gibi hizmetlerinden faydalanmak isteyen kurum/kuruluşların www.taek.gov.tr adreslerinde bulunan e-TAEK taahhütnamesi formunu doldurup 06.11.2015 tarihine kadar kendilerine müracaat edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Söz konusu yazı ekte sunulmuştur. Bilgi ve değerlendirmenize sunarız. Saygılarımızla, TAEK yazısı için tıklayınız…

Haberler, basın duyuruları ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun. E-bülten listemize kaydolun.