e-TAEK Hizmetleri hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza intikal eden yazıda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’nun, e-devlet projesi kapsamındaki e-taşıma işlemleri, Kişisel Dozimetri Kayıtları Sorgulama, Kuruluş Dozimetre İşlemleri (personel, devir, sonuç raporu vb.) gibi hizmetlerinden faydalanmak isteyen kurum/kuruluşların www.taek.gov.tr adreslerinde bulunan e-TAEK taahhütnamesi formunu doldurup 06.11.2015 tarihine kadar kendilerine müracaat edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Söz konusu yazı ekte sunulmuştur. Bilgi ve değerlendirmenize sunarız. Saygılarımızla, TAEK yazısı için tıklayınız…