Güney Afrika hk.

Ekonomi Bakanlığının 29.12.2014 tarihli ve 54304773-724.01.03.za-17325 sayılı yazısında Eşbaşkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar BAkanı Sayın Taner Yıldız tarafından yapılan Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısının 20415 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 16 Ocak 2015 Cuma gününe kadar odamızın bso@bso.org.tr mail adresimize gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.