iHRACAT AMAÇLI ÜRÜN SATIŞI

   Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazı ile, işyerleriniz stoklarında bulunan dondurulmuş karkas sığır etleri, dondurulmuş parça sığır etleri ( sığır biftek-rosto, rosto, sığır pirzola, sığır kontrfile, sığır kıymalık lop et, sığır lop et, sığır kıyma ) ile üretilecek olan kavurma konservelerin yurt dışına ihrac amaçlı olarak satışının müdürlük tarafından yapılacağı bildirilmiştir.

   Başvuru için gerekli evraklar ve söz konusu satış ile ilgili olarak şartname, teklif mektupları ile geçici teminat miktarları gösterir listeye https://www.esk.gov.tr/tr/13894/Yeni-Et-ve-Sut-Kurumu-Genel-Mudurlugu-Dondurulmus-Karkas-Sigir-Eti-Sigir-Lop-Et-Sigir-Kiyma-ve-Sigir-Konserve-Satis-Duyurusu linkinden ulaşabilirsiniz.

   Başvurular 09.10.2019 tarih ve saat:10.00’a kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ( İşçi Blokları Mah.Muhsin Yazıcıoğlu Cd. N:51/B 06530 100.Yıl Çankaya/ANKARA ) teslim edilecektir.

İstenilen Belgeler;

  • İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı mühürlü beyan,
  • İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi,
  • İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin adına yetkili olduğunu gösteren güncel imza sirküsü, gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Vekaleten ihaleye katılma durumunda, belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi,
  • Teminat mektubu,
  • Teklif mektubu
  • Dondurulmuş karkas et, dondurulmuş kemiksiz lop et, dondurulmuş kıyma ve sığır konserve satış şartnamesi imzalı ve kaşeli olarak teslim edilecektir.