İhracat Teslim Süre ve Maliyetleri hk.

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; ülkemizin dış ticaret dinamiklerine ilişkin değerlendirme faaliyetlerinin Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olduğu, mal ve hizmet ticaretimizin de gözlemlenmekte olan eğilimlerin yorumlanması için çalışmaların üretildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda ekte sunulan ortalama maliyet ve sürelerin 2014 yuılı için temin edilmesi talep edilmektedir.   Bilgilerin 2014 yılına ait ortalama ihracat sevkiyat sürelerinin ve ihracat sevkiyat maliyet bilgilerinin doldurularak 19/2015 tarihine kadar yazılı olarak bso@bso.org.tr yada 2811189 numaralı faksımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

İHRACAT053