İSEDAK PROJE DÖNGÜSÜ VE FİNANSMAN MEKANİZMASI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURULARI

T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın yazısına atfen TOBB’dan iletilen yazıda, sekretarya hizmetleri kalkınma Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü (İSEDAK Koordinasyon Ofisi ) tarafından sürdürülen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)’nin, İİT’nin dört daimi komitesinden birisi olduğu ve başkanlığının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından yürütüldüğü bildirilmektedir. Yazıda devamla, İSEDAK çalışmalarının temel çerçevesini oluşturan İSEDAK stratejisiyle 6 işbirliği alanında (Tarım, Turizm, Ticaret, Ulaştırma ve İletişim, Yoksullukla Mücadele, Mali işbirliği) çalışma grupları ile proje Döngüsü ve Finansman Mekanizmasının hayata geçirildiği ifade edilmektedir. İSEDAK proje Döngüsü ve Finansman Mekanizması kapsamında 2013 yılı Eylül ayında ilk proje teklif çağrısına çıkıldığı,2014 yılının Eylül ayında ise 2.proje teklif çağrısına çıkılacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, üye devletler ve İİT kuruluşları tarafından proje tekliflerinin değerlendirilmesi konusunda görev almak üzere bağımsız bir değerlendirici havuzunun oluşturulacağı ifade edilmektedir. Bağımsız değerlendiricilerin hizmetlerinden, teklif çağrılarından ve ilgili diğer belgelerde belirtilen programa uygun olarak gerekli dönemlerde ve İSEDAK koordinasyon ofisi tarafından belirlenen usullere göre yararlanılacağı bildirilmektedir.

Bağımsız değerlendirici ilanına başvurmak için detaylı bilgi ve formlara kalkınma bakanlığı internet sayfası (www.kalkınma.gov.tr) duyurular bölümünden; İSEDAK stratejisine ise www.comcec.org internet sayfasında yer alan “Evraklar” bölümünden ulaşılabilmektedir. Bağımsız değerlendirici ilanı için son başvuru tarihinin 29.08.2014 olduğu, başvuruların Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen yöntem ile gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: Şehla Ali Hasan

e-mail: sehla.hasan@tobb.org.tr

telefon: 0312 218 22 21

Haberler, basın duyuruları ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun. E-bülten listemize kaydolun.