Kargo Yönetmelik Değişikliği

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 13 üncü maddesinde yer alan asgari kapasite dışındaki şartı/şartları kaybetmiş ve bunun neticesinde iptal edilmesi gereken yetki belgesi sahiplerine, durumlarınıYönetmeliğe uygun hale getirmek için, KTY’nin 78 inci maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca 90 günlük süre tanınması hakkında, Bakanlıkça alınan 15.09.2014 tarih ve 46565 sayılı Bakanlık Oluru alındığı bilgisini vermiştir. http://tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php adresinden anılan makam olurunaa göre gereğini rica ederiz.