Kazakistan İşbirliği Talebi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Devlet Malzeme Rezervleri Komitesi Başkanlığı’nın olağanüstü durumlarda ve insani yardımlarda kullanılan gıda ürünlerinin üretimi ve kullanımı konusunda ülkemizin tecrübelerinden faydalanmak ve söz konusu ürünlerin muhafaza merkezlerini ziyaret etmek amacıyla ülkemizdeki muadil kuruluşlarla işbirliği talep ettiği bildirilmektedir.

Görüşme esnasında gündeme getirilecek konuların; kişisel gıda ürünleri kalori düzeyi, içerdikleri malzemeler, saklama teknolojileri (süreler, şartlar), gıda ürünlerinin gerekli miktarını saptama yöntemleri, olağanüstü hallerde bu gıda ürünlerinin halkın kullanımına sunma tecrübesi, kullanım süresi biten gıda ürünlerinin başka kullanım alanlarında değerlendirilmesi olacağı belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur.