KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA TASLAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 1 907/2006/EC sayılı REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Tüzüğünü ülkemizde uyumlaştırmak amacıyla “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik (KKDİK)”i hazırladıkları ifade edilmektedir.

https://kimyasallar.csb.gov.tr adresinden erişilebilen Kimyasallar Yardım Masası internet sitesindeki “Mevzuat” sayfasında yer alan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik, ekleri ve taslak ücretler tablosunun incelenerek;taslakla ilgili görüş ve önerilerinizi, 03 Ekim 2014 tarihine kadar bso@bso.org.tr adresimize  bildirmeniz gerekmektedir.