Kırsal Kalkınmaya Hibe Desteği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları bildirmek üzere 26.10.2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazetede Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.

Program çerçevesinde;  bitkisel  ürünler,  hayvansal ürünler ve su ürünlerinin  işlenmesi,  paketlenmesi  ve depolanması,  soğuk  hava  deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular alınacaktır.

Destekleme başvuru süresi tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren 60 gün olup, desteklerden faydalanmak isteyen yatırımcıların 24 Aralık 2014 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurulabilir.

Tebliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.