KOBİLERİN GZTF ANALİZİ

Sayın Üyemiz,
KOSGEB Erzincan Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda;

KOSGEB koordinasyonunda ve ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla yürütülen 2015-2018 dönemini kapsayacak KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) hazırlık çalışmaları kapsamında, KOBİ’lerin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması ve çevresel fırsatlar ile tehditlerin KOBİ’lerin bakış açısından tespit edilebilmesine yönelik olarak anket hazırlanmıştır. İlgili anket http://anketsistemi.kosgeb.gov.tr/survey.aspx/ksep_gzft?d=tr-TR adresinde yayımlanmakta olup, 21.09.2014 tarihi mesai bitimine kadardoldurulabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla