Kredi Garanti Fonu (KGF) Hakkında Bilgilendirme Semineri

Konu: Kredi Garanti Fonu (KGF) Hakkında Bilgilendirme Semineri
Tarih ve Saat: 11.12.2014 , 14:00
Yer: Balıkesir Sanayi Odası Toplantı Salonu

Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Odası işbirliğinde 11 Aralık 2014 Perşembe Günü Saat 14:00’de Balıkesir Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenecek seminerde Kredi Garanti Fonu’ nun (KGF) çalışma esasları ile kefalet uygulamaları hakkındaki güncel bilgiler paylaşılacaktır. KGF, kredi değerliliğine sahip oldukları halde teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişmekte zorluklar yaşayan KOBİ’lere verdiği kefalet desteği ile bu işletmelerin finansmana erişimlerini kolaylaştıran, kimi zaman da mümkün hale getiren kurumsal bir kefalet kuruluşudur. İlk kefalet işlemini gerçekleştirdiği 1994 yılından bu yana onbinlerce KOBİ’ye kefalet desteği sağlamıştır. KGF’nin kefalet desteğinden KOBİ’ler ile KOBİ niteliklerine sahip esnaf ve sanatkarlar serbest meslek mensupları, çiftçiler, arsa/yapı kooperatifleri hariç birlikler ve bu birliklere bağlı kooperatifler yararlanabilmekte olup, hem işletme sermayesi, hem de yatırımın finansmanı ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere kefalet sağlanabilmektedir. Banka kredileri için sağlanan kefalet desteğinin yanı sıra, KOSGEB, TÜBİTAK ve TTGV destekleri ile TÜRK EXİMBANK‘ın ihracatın finansmanına yönelik kredilerinden faydalanmak isteyen işletmelere doğrudan kefalet de verilebilmektedir. Kredi Garanti Fonu (KGF)’nin sağlamış olduğu destek ve imkanların detaylı olarak anlatılacağı bilgilendirme seminerine teşriflerinizi bekleriz.
Saygılarımızla,
Barbaros Aynaoğlu Genel Sekreter