MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği’nin maden atıkları yönetiminin genel esaslarını belirlediği 2006/21/EC sayılı Maden Atıkları Direktifi doğrultusunda, taraflarınca yapılan uyum çalışmaları neticesinde “Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı”nı hazırladıklarını ifade etmiştir.

Birliğimiz http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünden ulaşılabilinen taslak çalışmasını değerlendirerek, taslakla ilgili görüş ve önerilerinizi, 22 Eylül 2014 tarihine kadar Odamız web sitesinde yer alan “Görüş Bildirim Formu“ vasıtasıyla tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir.