OR-KOOP tarafından hazırlanan Taslak Meslek Standartları

Mesleki yeterlilik kurumu )(MYK) sosyal paydaşlarla birlikte, mesleki yeterlilikleri tanımlayan ve tanıyan uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işlemek üzere, 2006 yılında 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. MYK, bu amacı doğrultusunda, taslak meslek standartları ve ya taslak ulusal yeterlilikleri hazırlamak üzere çeşitli kurum ve kuruluşları yetkilendirmektedir. Halihazırda hazırlanmış ve onaylanmış olan meslek standartlarına ve ulusal yeterliliklere www.myk.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu kapsamda, OR-KOOP tarafından, Sürütme ve Yükleme İşçisi (seviye 3) Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi (Seviye 3) ve Silvikültür Bakım İşçisi (Seviye 3 ) mesleklerine ait taslak meslek standartları hazırlanmıştır. OR-KOOP, http:www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2352&1st=DuyurularListesi adresinden ulaşılabilen söz konusu taslak meslek standardına ilişkin Birliğimiz görüşlerini talep etmiştir. (Söz konusu bağlantıya, www.tobb.org.tr adresinde, TOBB birimleri, AB Daire Başkanlığı, Genel Bilgilendirme başlığı altından da ulaşabilirsiniz. ) Konu ile ilgili taslaklar hakkındaki varsa görüşlerinizin odamızın bso@bso.org.tr mail adresine 19.01.2015 tarihine kadar gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.