PANKOBİRLİK 2015 YILI İLKBAHAR BİRİNCİ DÖNEM MALZEME ALIMLARI HK.

Pankobirlik’ den odamıza detay listesi gönderilen malzemeler Ticari ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar uyarınca satın alınacak olup, şartname bedelleri, her malzeme için ayrı ayrı hesaplanarak aşağıda belirtilen banka hesap numaralarından birine yatırılarak dekont sureti teklif mektubuna eklenerek müracaat yapılacaktır.

Firmaların teklif verirken sevk öncesi ödemeli, peşin (7 gün) , 30 gün, 60 gün, 90 gün ve 120 gün ödeme opsiyonuna göre ayrı ayrı fiyat teklifi vermesi gerekmektedir. pulluk, tarla-bahçe pulverizatörü/atomizörü, süt sağım makinesi, mibzer (ekim makinesi), ara çapa makineleri, yağmurlama, damla sulama boru ve aksesuarları, filtre sistemlerine ve pvc temiz su ile sondaj boruları ve santrifüj pompalara ödeme opsiyonlu teklif veren firmalar, tekliflerini excel tablosuna göre hazırlayarak teklif mektubu yanında ayrıca CD ile göndermeleri gerekmektedir. Teklifler kapalı zarf ile gönderilecektir. Zarfların züerine mutlak suretle ” 2015 Yılı İlkbahar 1. Dönem Malzeme İhalesi Fiyat Teklifidir.” ibaresi yazılacaktır. Verilecek fiyat tekliflerinde gerçekçi rakamlara yer verilmesi, minimum fiyatlı tekliflerin hazırlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmeektedir. Malzeme listesi ve teknik şartnameler odamızdan temin edilebilir. Banka Hesap Numaraları Garanti Bankası A.Ş. Ankara Şube TR340006200017000006299506 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal ŞubeTR790001001745345728035026 T.İş Bankası A.Ş. Ankara Yenişehir Şube TR 86000640000014284218124