Rusya Federasyonu – Hizmet Ticareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 05.12.2014 tarihli yazı ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 1 Aralık 2014 tarihinde ülkemizi ziyareti sırasında önümüzdeki dönemde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki yatırımları ve hizmetleri içeren bir ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin müzakerelere başlanılmasının kararlaştırıldığı ve bu hususun anılan ziyaret sırasında imzalanan Ortak Bildiri’de yer aldığı belirtilmektedir.

 Yazıda, Rusya Federasyonu’nun “hizmet ticareti” anlamında ülkemiz için hedef ve potansiyel taşıyan ülkelerin başında yer aldığı, bu nedenle müzakere sürecinin ülkemiz ve hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesinin son derece önem taşıdığı, müzakerelere esas oluşturacak ve ekte yer alan hususlara ilişkin bilgilerin en kısa zamanda denenmesi amacıyla gerekli hazırlık ve girişimlerin başlatıldığına değinilmektedir. Bu bilgiler çerçevesinde müzakerelerde Rusya Federasyonu’ndan talep edilecek pazar açılımlarının tespit edileceği ve Rusya Federasyonu’nun muhtemel taleplerine karşı görüşlerin oluşturulacağı vurgulanmaktadır. Yazıda devamla, OECD tarafından yayınlanan Rusya Federasyonu’nun Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi (STRI) çalışmasının bir örneği de Ek(2)’de iletilmektedir. Söz konusu duruma ilişkin olarak Ek(1)’de sunulan analiz amaçlı veri talebi ve hizmet sunumuna yönelik engeller başlıklarını içeren hususlarda Birliğin görüş ve önerileri 26.12.2014 tarihine kadar talep edildiği belirtilmektedir.

İki çerçevede, Rusya Federasyonu ile müzakerelerde ele alınmasının önemli olduğu düşünülen sektörlere ve konulara ilişkin talep ve değerlendirmelerin, açılım ve taviz talep edilmesinde fayda görülen sektörler ile açılımın içeriği konusunda hazırlanacak düşünce ve bilgilerin en geç 24.12.2014 tarihine kadar Birliğe iletilmek üzere elektronik ortamda bso@bso.org.tr adresine göndermenizi rica eder, iyi çalışmalar dileriz.

Ek1: Bilgi Edilen Hususlar (3sf) için tıklayınız. Ek2: RF’nun Hizmet Ticareti Kısıtlık Endeksi (STRI) (2 sf) için tıklayınız.