Sanayi Sicil Belgesi hk.

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu;

  • 1. maddesi “Sanayi İşletmesi ” tanımını yaparak özetle “Bir maddenin özelliklerini değiştirerek devamlı ve seri halde imalat yapan yerler ile madenlerin çıkarılıp işlendiği yerleri ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseseler ile elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri” ni sanayi işletmesi olarak belirlemiştir.
  • 2. maddesi yeni açılan sanayi işletmelerinin , faaliyet başlangıç tarihinden itibaren iki ay içinde Bakanlığımız Sanayi Siciline kayıt olamk üzere başvuruda bulunmalarını zorunlu kılmaktadır.
  • 9. maddesi; Yasal süre içinde başvuruda bulunmayan sanayi işletmlerine para cezası uygulanacağını bildirmektedir.

Bununla beraber, 6495 sayılı ” Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, kanunun 2. maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa geçici madde eklenmiştir. Söz konusu geçicici madde ile, “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12 /2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9. maddesi gereği  sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz.” hükmü getirilmiştir. Bu itibarla üyemiz işletmeler arasında Bakanlık Sanayi Sicil Sistemine henüz tescil yaptırmamış olanların 31.12.2014 tarihinde sona erecek bu avantajı değerlendirerek Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ ne başvurarak Sanayi Sicil Kayıtlarını tamamlamaları, Odamıza yeni kayıt yaptıracak veya yürüteceği faaliyet gereği Odamızdan Kapasite Raporu çıkartacak olan işletmelerin 6948 sayılı Sanayi Sİcil Kanunu gereği faaliyete başlamalarını takiben iki ay içinde Bakanlık “Sanayi Sicil Sistemi”ne kayıt olmaları, ve ileriki dönemlerde İdari Para Cezasına maruz kalmaları konusunda gereğini bilgilerine sunarız…..

  Saygılarımızla,