Sanayi Sicil Kayıtları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınan yazıda 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanın Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair kanunun ikşnc maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa geçici madde eklenerek; “yasal süresi içinde sanayi sicil kaydını gerçekleştirmemiş olan işletmelerin , 31/12/2014 tarihine kadar kayıtlarını gerçekleştirmeleri durumunda süre aşımından dolayı idari para cezası uygulanmayacağı ” hükmü getirildiği bildirilmiştir.

Bunun yanısıra , 25 Ekim 2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/11 nolu Sanayi Sicil Tebliğine göre mikro ölçekli (on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan) işletmeler için kapasite raporu alma zorunluluğu kaldırılmış olup kapasite raporu yerine, ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı verme seçeneği sunulmuştur. Sanayi Siciline kayıt için; Kanun kapsamına giren işletmeler; http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre alınarak elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruda bulunan işletme; içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise, yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra; – Mikro (on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan) işletmeler: Ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı, Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi nüshasını – Küçük, orta ve büyük işletmeler ise: Kapasite Raporu, Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi nüshasını bir dilekçe ekinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze vermesi gerekmektedir. Bu nedenle, sanayi siciline kayıt yaptırmayan sanayi işletmeleri idari para cezasına maruz kalmamaları için 31.12.2014 tarihine kadar; http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre alınarak elektronik ortamda başvuru yapıldıktan sonra gerekli belgeler ile Müdürlüğümüze müracaat edilerek kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu tarihten sonra da Sanayi Siciline kayıt yaptırmak zorunlu olup, 6948 sayılı Kanun gereği idari para cezası da kesilerek Sanayi Siciline kayıt yapılacaktır. Konu hakkında daha detaylı bilgi, İl Müdürlüğümüzün 0.266.243 02 52 numaralı telefon hatlarından alınabilir. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.