Şili 2. Dönem KEK Toplantısı

Türkiye-Şili II. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısının, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik eşbaşkanlığında,1-2 Aralık 2014 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu toplantının hazırlıklarında yararlanmak üzere, Şili ile ülkemiz arasındaki ilişkilere yönelik olarak gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların, ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına ilişkin işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 13 Kasım 2014 günü mesai bitimine kadar (e-posta:irem.ahi@tobb.org.tr, Fax:2182209) adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.