Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23/01/2015 tarih ve 0433/1393 sayılı yazısına konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısında; piyasaya arz edilen kimyasal maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerine karşı insan sağlığı ve çevrenin yüksek seviyede korunmasını sağlamak amacıyla hazırladıkları “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”in 11.12.2013 tarih ve 28848 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılmıştır.

Anılan yönetmelik kapsamında, kimyasal madde veya karışım imalatçıları veya ihracatçıları tarafından yapılması gereken “Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimleri”nin 01.06.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen zararlı maddeler için başlamış olduğu, bildirimlerin www.online.cevre.gov.tr adresinde yer alan “Kimyasal Kayıt Sistemi” kullanılarak yapıldığı belirtilmiştir.

Üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulur.