Suudi Arabistan’ın Yeni İthalat Düzenlemesi

TOBB’dan gelen yazıda, Suudi Arabistan’ın yeni ithalat düzenlemesi ile ilgili olarak 13.01.2015 tarihinde ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda toplantı düzenlendiği belirtilmiştir.

Toplantı sonrasında, Suudi Arabistan’a yönelik yapılacak ihracatlar da, ihracatçı firmalar tarafından Odalarca yapılacak “İhracatçı Kullanıcı Sözleşmesi” tasdik talepleri ve Odaların sisteme kaydı ile ilgili “Oda Kullanıcı Sözleşmesi” hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan talimat gelinceye kadar herhangi bir işlem yapılmaması gerektiği bildirilmiştir.   Konuya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan TOBB’a iletilen yazıda, 13.01.2015 tarihli toplantıda gündeme gelen ve Suudi Gümrük İdaresi’nden alınan yazının, ihracatçılarımızın sistemin uygulanması ile ilgili sorularına cevap verilirken referans alınabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmiştir.   Bu doğrultuda, Suudi Gümrük İdaresi’nden alınan ve halen düzenlenmekte olan menşe şahadetnamesi fiziki belgesinin kabul edileceğine dair yazı ektedir.     Suudi Gümrük İdaresinden Alınan Yazı