T.C. BALIKESİR İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ BELEDİYELER BİRLİĞİ ATIK KABULÜ HK.

08.07.2014 tarihinde işletmeye açılmış olan Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Olup yalnızca Belediye atıkları ile tehlikesiz atıkların depolanması için gereken altyapıya sahiptir.

Bu nedenle 27533 Resmi Gazete sayı ve 26.03.2010 tarihli atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelik ve 26927 Resmi Gazete sayı ve 05.07.2008  tarihli Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik  hükümlerince kabul edilecek ve edilmeyecek atıkların listesi aşağıda belirtilmiştir. Kabul Edilecek Katı Atık Listesi

 • Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları
 • Karışık belediye atıkları
 • Pazarlardan kaynaklanan atıklar
 • Sokak temizleme kalıntıları
 • Foseptik çamurları
 • Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar
 • Hacimli evsel nitelikli atıklar
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Kabul Edilemeyecek Atık Listesi
 • Sıvı Atıklar
 • Ambalaj atıkları ;
 1. Kağıt ve karton ambalaj
 2. Plastik ambalaj
 3. Ahşap ambalaj
 4. Metalik ambalaj
 5. Kompozit ambalaj
 6. Karışık ambalaj
 7. Cam ambalaj
 8. Tekstil ambalaj
 9. Köpük
 10. Yumurta viyolleri
 11. Fıçı, varil , bidon
 • Tehlikeli atıklar
 • Patlayıcı, aşındırıcı, okstileyici, yüksek tutuşma ve yanma özelliği gösteren atıklar
 • Kimyasal atıklar, boya ve benzeri maddeler
 • Enfeksiyon yapıcı herhangi bir ön işleme tabi tutulmuş tıp ve veterinerlik kuruluşlarında kaynaklanan tıbbi atıklar
 • 26.03.2014 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete sayılı Atıkalrın Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ek- 2 de verilen atık kabul kriterlerini sağlamayan diğer atıklar