T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nun Bilgilendirme Duyurusu Hakkında

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yazısına atfen TOBB’dan aldığımız yazıda;

Son günlerde bazı kişilerin sahte belgeler düzenlemek suretiyle İş Müfettişi ünvanını kullandıkları ve işyerlerine giderek teftiş yapacaklarını beyan ederek menfaat sağlamaya çalıştıkları ve iş mevzuatı ile ilgili kitap, dergi ve benzeri nitelikteki yayınlar ile toplantı, yemek, seminer organizasyonu davetiyeleri sattıkları yönünde duyumlar alındığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı kamuoyu huzurunda rencide eden bu tür olaylar dolayısıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı doğduğu ifade edilmiştir.

İş Müfettişlerinin teftiş faaliyetlerini kanun, tüzük ve yönetmelikler ile sair mevzuata uygun olarak önceden hazırlanan ve kendilerine verilen teftiş programları dahilinde yürütmekte olup teftiş için gittikleri işyerlerinde, işverenlere ve ilgili kişilere “İş Müfettişi Kimlik Belgesi”ni göstermek suretiyle kendilerini tanıttıkları,

İşverenler ve ilgili diğer kişilerin benzer durumlarla karşı karşıya kalmaları halinde, ilgililerden yukarıda bahsi geçen kimlik belgesini göstermelerini talep etmeleri, herhangi bir şüphe veya tereddüt halinde T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile irtibata geçmeleri, sahtecilik ya da dolandırıcılık halinde Cumhuriyet Savcılıklarına başvurulması gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.