TECH ANKARA PROJE PAZARI

Ankara; zengin sosyal sermaye ve kültür varlıklarına sahip, Türkiye’nin siyasi başkenti olması yanı sıra birbirinden değerli 20’den fazla üniversitesi ile bir eğitim başkentidir. 5 aktif teknokenti ve 17 Ar-Ge merkezi ile doğal bir bilim, teknoloji ve yenilikçilik üssüdür. Türkiye’nin modern ulaşım altyapısının bağlantı noktası konumunda olan Ankara, erişilebilirlik ve yaşam kalitesinde Anadolu’nun yıldızıdır.

Ankara’da son yıllarda bölgesel kalkınmada işbirliğinin ve bölgesel entelektüel sermayenin önemi konusunda belirgin bir farkındalık oluşmuştur. Ankara’daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin (TGB) mevcut durumu, dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alan mühendislik ve tıp okulları ile birlikte bölgede doğal bir bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemi oluşmuştur. TechAnkara Ankara’nın teknolojik imajını güçlendirecek, teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörler arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanması için her geçen gün yeni projeler hayata geçirilmektedir. Savunma sanayi, bilişim, sağlık teknolojileri, ulaşım sistemleri, çevre teknolojileri, nano teknoloji, yenilenebilir enerji gibi alanlarda önemli buluşlar yapılmakta ve yeni ürünler geliştirilmektedir. Bu projelerin çıktılarının daha yüksek katma değere dönüşmesiyle Ankara bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemi rekabetçi bir çekim noktası haline gelmeye başlamıştır. Ekosistem, kurumsal bir kimliğe bürünmek, algı yönetimini daha iyi yapabilmek, bölgesel pazarlama ve yatırımcı ilişkilerini daha profesyonel yapabilmek adına Ankara’nın, teknoloji ve inovasyon merkezi olma vizyonunu ortaya koyar nitelikte bir markaya ihtiyaç duymuştur. Bu markanın oluşturulması çalışmaları sonucunda ortaya çıkan isim TechAnkara’dır. Projenin amaçlarına ulaşılması ve tespit edilecek eylemlerin hayata geçirilmesi ile birlikte, bölgede yer alan girişimci ve araştırmacıların, finansmana daha kolay erişmeleri, yeni iş olanaklarına kavuşmaları, üniversite sanayi işbirliği alanında daha yüksek başarı ve bölgeye çekilecek yeni yatırımlar sayesinde ileri teknoloji alanlarda istihdam artışının sağlanması beklenmektedir. ? TechAnkara markası, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılında uygulanmaya başlanan ‘Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı’ kapsamında desteklenen “Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Potansiyelinin Tespit Edilmesi, Tanıtılması ve Harekete Geçirilmesi Projesi” ile ortaya çıkmıştır. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) koordinasyonunda yürütülen 12 aylık projenin ortakları; Bilkent Cyberpark, Ankara Üniversitesi Teknokent, Gazi Teknopark, ODTÜ Teknokent, Hacettepe Teknokent ve Ankara Sanayi Odası’dır. Proje kapsamında, başta Ankara firmaları, üniversiteleri, teknokentleri ve Ar-Ge merkezleri olmak üzere bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren tüm Ankaralı paydaşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun arttırılması ve Ankara için bir vizyon, temsil ve diyalog oluşturulması hedeflenmiştir. TechAnkara, başta Ankara’daki firmalar, üniversiteler, teknokentler ve Ar-Ge merkezleri olmak üzere tüm Ankaralı paydaşlar tarafından desteklenen, sahip çıkılan bir kalite markasıdır. TechAnkara, Ankara’yı ulusal ve uluslararası bir teknoloji merkezi haline getirmeyi hedefleyen, sinerji ve en uygun stratejileri yaratarak Ankara’nın teknoloji ve araştırma potansiyelini harekete geçiren ortak bir fikir ve aksiyon markasıdır. TechAnkara, bağımsız, aktif, katılıma ve genişlemeye açık bir ağdır. Ankara’nın teknolojideki önderliğinin haklı pay sahipleri; yani Ankaralı bilişim firmaları, teknokentler, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Ankara Kalkınma Ajansı Tech Ankara Proje Pazarı 2014 etkinliğine TechAnkara markası altında birlikte organize etmekte ve katılmaktadırlar. Ortaya konulan vizyon doğrultusunda, Ankara’da geliştirilen, üretilen ve satılan araştırma ve teknoloji hizmetleri/ürünleri, uluslararası pazarlarda rekabet etme yolunda “TechAnkara” markası ile farkını ve kalitesini ortaya koyacaktır. Bu birliktelik güçlenerek devam edecek ve Ankara’yı bilim, araştırma ve teknolojide daha ileri bir noktaya taşıyacaktır. Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren, 5449 sayılı kanunla Ankara’da kurulmuş, kamu tüzel kişiliği olan özerk bir kamu kurumudur. Ajans, Ankara’da paydaşları ile işbirliği halinde Ankara’nın sosyal ve ekonomik olarak daha iyi bir konuma gelmesini sağlamak üzere değişik proje ve faaliyetler yürütmekte, destek programları hazırlamakta, bölgesel tanıtım hizmetleri yürütmektedir. TechAnkara Proje Pazarı Ankara’yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde öncü olmak” vizyonuyla hareket eden Ankara Kalkınma Ajansı, son 3 yıldır Yenilikçi Ankara Proje Pazarı adıyla gerçekleştirdiği etkinliğini bu yıl Tech Ankara Proje Pazarı 2014 adıyla gerçekleştirecektir. Tech Ankara, Ankara’nın bilim, teknoloji ve inovasyon markası, Ankara’daki bilgi temelli eko-sistemin ortak adıdır. 24 Aralık 2014 tarihinde ATO Congresium’da yapılacak etkinlik ile Ankara’nın projeleri sergilenecek, proje sahipleri yatırımcılar ve iş çevreleri ile bir araya gelecektir. Etkinlik sayesinde kamu destekleriyle veya kişisel girişimlerle Ankara’da hayata geçen projeler yatırımcıların ilgisine sunulacak, oluşacak işbirlikleri ile projelerin sürdürülebilir bir boyut kazanacaktır. Etkinlik esnasında verimli B-to-B görüşmelerin ve networking ortamının sağlanmasıyla projeler katma değere dönüşecektir. Tech Ankara Proje Pazarı 2014, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ya da yürütülmüş olan yaklaşık 144 yenilikçi projeye ev sahipliği yapacaktır. Etkinlik ile proje sahipleri; kendilerini, iş fikirlerini, şirketlerini; yerli ve yabancı yatırımcılara, TOBB, ATO ve ASO ve Ankara dışından İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Gaziantep gibi önemli sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen kurum/kuruluşlara/işadamlarına tanıtma imkânı bulacaktır. Ayrıca proje pazarı etkinliğinin bir bölümünü oluşturmak üzere proje sahipleri kendi iş sahalarıyla ilgili arzu ettikleri ulusal ölçekli firmalarla ve kişilerle ikili görüşmelerde bulunma olanağı yakalayabilecektir. Hedefler Ankara’da yaşayan ve aklında projesi olup bu fikrini geniş kitlelere ulaştırmak, yatırımcılar ile işbirliği yapmak, pazarlamak ve doğru kişiler, kurumlar ile iletişim kurarak yerli sermaye ile ülkemize faydalı işler yapmak isteyenlerin bir araya gelebilecekleri bir proje pazarı platformunu hazırlamak. Alt Hedefler Ankara bilim, teknoloji ve inovasyon eko-sistemini geliştirmek, girişimcilerin iş dünyası ile etkileşimini artırmak, proje ve fikirlerin tanıtımını ve pazarlamasını yapmak, Devletin çeşitli kurumlarından destekler alarak projelerini belli olgunluğa ulaştırmış ancak üretim, pazarlama, tanıtım gibi sıkıntılar çeken proje sahiplerinin yatırımcı, iş adamı vb. kişi ve kurumlar ile tanıştırılması, Yurtdışında yaşayan ve Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünen gurbetçi Türk işadamlarının Türkiye’deki yeni projelerden haberdar olmalarını sağlayarak, işbirliği yapmalarını sağlamak, Ankara’daki proje üretme potansiyelinin kamuoyunda görünürlüğünü, bilinirliğini arttırmak, Girişimcilerin, proje fikri olanların devletin verdiği desteklerden haberdar olmasını sağlamak, Yatırımcıları yeni iş sahaları konularında bilgilendirmek, Ajansımızın desteklediği projelerin tanıtımını yapmak, Ajansımızın bilinirliğini artırmak, Başarılı örnek olabilecek projeleri ödüllendirerek gençleri proje üretmeye özendirmek, Ankara’daki Kurumlar arası işbirliğinin gelişmesine katkı sağlamak, Proje Pazarına katılan tüm projelerin hazırlanacak olan katalog ile yurtiçinde ve dışında birçok kurum ve kuruluşa ulaşmasını sağlamak, Ankara’daki yabancı misyon temsilcilerini davet ederek projelerin uluslararası bir boyut kazanmasına vesile olmak, Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize bir vizyon kazandırmak, kendi projelerini hayata geçirebilme bilincini oluşturmak ve bunun ile ilgili destek mekanizmalarından haberdar olmalarını sağlamak. İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar Üniversiteler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK TOBB ve Genç Girişimciler Kurulu Ankara Ticaret Odası Ankara Sanayi ODası Organize Sanayi Bölgeleri KOSGEB Türkiye Patent Enstitüsü Melek Yatırımcı Ağları Girişim Sermayesi Firmaları Sivil Toplum Kuruluşları