TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI İLE İLGİLİ PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 21/11/2014 TARİHLİ VE 2014/10 SAYILI KARARI

28 Kasım 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29189

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih         : 21/11/2014 Karar No  : 2014/10              Konu         : Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca; Ekonomi Bakanlığının 21/10/2014 tarihli ve 69092 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 8/9/2014 tarihli toplantı tutanağı dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.
Kararın tam metni için tıklayınız…