TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI İLE İLGİLİ PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 21/11/2014 TARİHLİ VE 2014/10 SAYILI KARARI

28 Kasım 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29189

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih         : 21/11/2014 Karar No  : 2014/10              Konu         : Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca; Ekonomi Bakanlığının 21/10/2014 tarihli ve 69092 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 8/9/2014 tarihli toplantı tutanağı dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.
Kararın tam metni için tıklayınız… 

Haberler, basın duyuruları ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun. E-bülten listemize kaydolun.