Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği Çerçevesinde hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Bitki adı ile anılan Yağlar Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ’ e ait taslak metnin www.tarim.gov.tr adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Taslakla ilgili görüşlerinizin aynı web sitesinde yer alan ” Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” a uygun olarak en geç 27 Şubat 2015 tarihine kadar İlgili Bakanlığa ve elektronik ortamda kodeks@tarim.gov.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.