Türk İnşaat Sektörü ve Kamu İhalelerinde Uluslar arası Rekabet Anketi

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda, ülkemizin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çoklu anlaşmalarından Kamu Alımları Anlaşması’na (KAA) taraf olması durumunda, Türk firmalarının yurtdışı piyasalarda üstleneceği teknik müşavirlik, mimarlık ve müteahhitlik projelerine beklenen ekonomik etkisi ile yapı malzemeleri ihracatına beklenen etkisi hakkındaki değerlendirmeleriniz talep edilmişti.

Bakanlığa intikal eden cevabi görüşler incelenmiş olup, bu kapsamda, az sayıda kuruluşun (TOBB- Türkiye Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi, Denizli Ticaret Odası ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası), KAA’ya ülkemizin taraf olması yönünde olumlu görüş belirttiği kaydedilmiştir. Ancak anılan görüşlerin çoğunluğu, ülkemizin, KAA’ya taraf olmaması gerektiği veya en iyimser yaklaşımla, sektörümüzün rekabet gücünü iyileştirmesi akabinde ve uzun vadede KAA’ya üye olmasının uygun olacağı yönündedir.

KAA ‘nın, hem mal hem hizmet ticareti. boyutu bulunmakta olup, Anlaşma kapsamında, diğer sektörlere kıyaslamüteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinayrıca öneverilmektedir. Nitekim, KAA, Anlaşma kapsamına alınan- müteahhitlik hizmetlerinin hangi alt sektörlerden oluştuğunu listeleyen özel bir ek bölümün (Güncel Anlaşmanın 6 no’lu eki9) hazırlanmasını da öngörmektedir.

Bakanlığa intikal eden bahse konu görüşlerin daha sistematik ve detaylı yapıya kavuşturulması, ilgili tüm paydaşların görüşlerinin sağlıklı şekilde analiz edilebilmesi ve muhtemel bir müzakere sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçların belirlenebilmesi amacıyla ülkemizin KAA’ya katılımı hususunda bir anket hazırlanmıştır.

Anket, toplam 24 sorudan oluşmakta olup, sektörün KAA’ya ilişkin bilgi düzeyini ve beklentilerini, müteahhitlik, teknik müşavirlik, mimarlık ve yapı malzemeleri sektörleri bakımından ayrı ayrı değerlendirme amacım taşımaktadır.

İhtiyaç olması halinde, Anlaşma hakkında detaylı bilgiye DTÖ’nün resmi internet adresinden (http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm) ulaşılabilmektedir.

Anket, elektronik ortamda <https://tr.surveymonkey.com/s/S77BBHJ> adresinde sunulmakta olup, sektörün ve ilgili diğer tüm paydaşların konu hakkındaki görüşlerinin sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla anketin eksiksiz doldurulması önem arz etmektedir.

En geç 30 Kasım 2014 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.