Türk İnşaat Sektörü ve Kamu İhalelerinde Uluslararası Rekabet Anketi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’den Odamıza gönderilen yazıda;

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çoklu anlaşmalarından Kamu Alımları Anlaşması’na (KAA) taraf olması durumunda, Türk firmalarının yurtdışı piyasalarda üstleneceği teknik müşavirlik, mimarlık ve müteahhitlik projelerine beklenen ekonomik etkisi ile malzemeleri ihracatına beklenen etkisi hakkındaki değerlendirmelerin TOBB tarafından Ekonomi Bakanlığı’ndan talep edildiği belirtilmektedir.

Ekonomi Bakanlığına intikal eden cevabı görüşlerin incelendiği, bu kapsamda, az sayıda kuruluşun (TOBB-Türkiye Müteahhitlik Hizmetleri meclisi, Denizli Ticaret Odası ve Trabzon Ticaret ve Sanayii Odası) KAA’ya ülkemizin taraf olması yönünde olumlu görüş belirttiği kaydedilmiştir. Ancak anılan görüşlerin çoğunluğu, ülkemizin KAA’ ya taraf olmaması gerektiği veya en iyimser yaklaşımla, sektörümüzün rekabet gücünü iyileştirmesi akabinde ve uzun vadede KAA’ ya üye olmasının uygun olacağı yönündedir.

Bilindiği üzere KAA’nın hem mal hem hizmet ticareti boyutu bulunmakta olup, anlaşma kapsamında diğer sektörlere kıyasla müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerine ayrıca önem verilmektedir.

Ülkemizin KAA’ya katılım hususunda hazırlanan anket ile ilgili link ekte verilmekte olup, söz konusu anketin en geç 30 Kasım 2014 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.