Türkiye – Fransa 12. Dönem Tarım Teknik Komitesi Toplantısı

TOBB’dan aldığımız 21.11.2015 tarih ve 21778 sayılı yazıda, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 18.11.2015 tarihli yazısına atfen, Türkiye-Fransa 12. Dönem Tarım Teknik Komitesi Toplantısı’nın, 16 Aralık 2015 tarihinde Paris’te gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantı çalışmalarında kullanılmak üzere, Fransa ile ikili ilişkilerimizde gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ve varsa sorunlara ilişkin önerilerinizin, 2 Aralık 2015 tarihine kadar Odamızın bso@bso.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Saygılarımızla,