Türkiye – Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Eşbaşkanlığı Başbakan Yardımcısı Sayın Emrullah İşler tarafından yürütülen Türkiye – Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısının 12 – 13 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, Kamerun ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Protokolde yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 23 Mayıs 2014 tarihine kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamıza(Faks: 0262 646 60 76) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.