Türkiye-Kongo II. Dönem KEK Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Eşbaşkanlığını Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş’un yaptığı Türkiye – Kongo Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısının 2015 yılı Ocak ayının ilk yarısında Ankara’da gerçekleştirileceğinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerin en geç 30 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza (Faks: 0262 646 60 76) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.