Ukrayna Gümrük Kapıları Hk

İlgi: TOBB’nin 09.02.2015 tarihli ve 0441/2517 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Ukrayna Bakanlar Kurulu kararıyla 28 Ocak 2015 itibariyle Donetsk ve Lugansk hava hudut kapıları ile İlovaysk demiryolu hudut kapısının geçici olarak kapatıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,