"TOBB NEFES KREDİSİ"

2020 Nefes Kredisi'ne İlişkin Detaylar...

Üye işletmelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz dönemlerde Odalarımız ve Borsalarımızın değerli katkıları ile başarıyla gerçekleştirilen Nefes Kredisi projesi tekrar başlatılmaktadır. Koronavirüsün ekonomimiz üzerindeki etkilerinin hafifletilmesinin amaçlandığı Krediye ilişkin protokol 27 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanmıştır.

Bu çerçevede, oda ve borsa üyeleri, Denizbank şubelerin tamamından başvuruda bulunarak kredi kullanabileceklerdir. İlerleyen haftalarda kamu bankalarımızın da projeye dahil olması ihtimal dahilindedir.

2020 Nefes Kredisi'ne ilişkin diğer detaylar aşağıda belirtilmektedir:

1. Üyelerinizin kullanacağı kredi 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oram yıllık % 7,50 olacaktır.

2. KOBİ'ler krediye başvurabilmek için öncelikle Oda ve Borsalarımızdan, açıklama olarak “Nefes Kredisi başvurusu içindir.” ibareli faaliyet belgesi alacaklardır. Faaliyet belgesi ayrıca dijital ortamdan da temin edilebilecektir. Banka bu belge olmadan talep kabul etmeyecektir.

3. Kredi kullandırımında maddi teminat istenmeyecektir. Ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi Üzerine, maddi teminat istenebilecektir.

4. Kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sağladığı destekte Kredi Garanti Fonu’na (KGF) ait olacaktır.

5. Daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesini teminen Oda / Borsalarca kullandırılacak kredilerin azami limiti 100 bin TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100.000 TL kullanabilecektir.

6. Kredi değerlendirme sürecinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Oda / Borsalarımı kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek, referans vermeyecektir.

7. Protokol imzalanan bankalar Kredi Garanti Fonu’na (KGF)ye ödenecek %0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerinizden herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir.