Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Organize Sanayi Bölgemizi Ziyaret Ettiler

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu, Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret ettiler, ilimizdeki yatırım olanakları, rüzgar enerji potansiyeli ve işletmeler hakkında Odamız Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu’ndan bilgi aldılar.

Rüzgâr enerjisi konusunda Türkiye'deki en güçlü sivil toplum kuruluşu olan TÜREB, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (Wind Europe) ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC)’ nin resmi üyesi olup, bu platformlarda ülkemizi temsil etmektedir.

Temmuz 2019 verilerine göre Türkiye’de rüzgâr enerjisi kurulu gücü 7615 Megawatt/Saat (MW/s) olup 1135 MW/s kurulu gücü ile Balıkesir, İzmir’in ardından en yüksek kurulu güce sahip ikinci ildir. İl bazında dördüncü sıradaki Çanakkale’nin 505,60 MW/s kurulu gücü de ilave edildiğinde Güney Marmara Bölgesi 1640,60 MW/s kurlu güç ile Türkiye’nin 26 bölge içinde kurulu gücü en yüksek bölgesidir.

Türkiye’de işletmede olan 183 rüzgâr enerjisi santralinin 24 tanesi Balıkesir, 13 tanesi Çanakkale toplam 37 tanesi Güney Marmara Bölgesi’nde faaliyet göstermektedir. Bölgede enerji üretiminin yanı sıra rüzgar enerjisi sektörünün makine ekipman üretimi, mühendislik, danışmanlık, bakım-onarım, eğitim gibi dalları da gelişmektedir

Deniz üstü rüzgâr enerji santrali, (Offshore) çalışmalarında ön plana çıkan üç nokta Bandırma, Saros Körfezi ve Tekirdağ olup ülkede öne çıkan üç noktadan ikisi bölgemizde, bir diğeri ise bölgemize çok yakın bir konumdadır. Dolayısıyla, 1000 MW/s gibi büyük ölçekle ilan edilmesi beklenen projenin kurulum ve hizmet limanının bölgemizde olması beklenmektedir. Ayrıca, yerli rüzgâr türbini üretimine yönelik tesislerinin de bu limanın art alanında kurulması söz konusu olabilecektir.

Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın girişimleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hem Balıkesir Üniversitesi’ne hem de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne birer adet eğitim amaçlı rüzgâr türbini hibe edilmiştir.