Yöneticiler İçin Finansal Okur Yazarlık Eğitimi Online Olarak Gerçekleştirildi

Eğitmen Nedim Narlı’nın sunumu ile “Finansal Yönetimin Önemi, Finansal Raporu Anlamak, Bilanço,Nakit Akışları, Kar-Zarar konularına değindik.

Image

Eğitmen Nedim Narlı’nın sunumu ile “Yöneticiler İçin Finansal Okur-Yazarlık” Eğitimi 11 Kasım 2020 Çarşamba günü üyelerimizin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi. 

      Eğitimde;

      Finansal Yönetimin Önemi

  • Finansal Raporları Anlamak

       1. Tek Düzen Hesap Planı

      2. Temel Muhasebe Kuralları

      3. Finansal Tablolar Arasındaki İlişkiler

  • Finansal Raporlar
  • Bilanço

      1. Dönen Varlıklar – Likiditenin Şirket için Önemi

      2. Duran Varlıklar – Varlık Yönetimi

      3. Kısa Vadeli Borçlar – Operasyon Yönetiminde Ödemeler Dengesi

      4. Uzun Vadeli Borçlar – Yatırım için Borçlanmak

  • Kar & Zarar Tablosu

      1. Satışlar – Gelirin Kaynağı

      2. Satışların Maliyeti – Geliri Elde Edebilmek için Neyi Harcamalıyız?

      3. Faaliyet Giderleri: Büyümek için Yatırım

      4. Diğer Gelir ve Giderler: Ana İş Dışı Gelir ve Gider Kaynaklarını Anlamak 

  • Nakit Akış Tablosu

      1. Nakit Akış Döngüsü

      2. Net Kar ve Net Akış Kavramlarının Anlaşılması

      3. Yatırım Akışı ve Finansman Akışı Ayrımı

      4. İşletme Sermayesi Takibi

  • Kritik Performans Takibi (Rasyolar)
  • Finansal Durum ve Net Değer Analizi
  • Karlılık Ölçümleri - Finansal Kaldıraç Ölçümü - Verimlilik Ölçümleri
  • Maliyet Muhasebesine Genel Bakış
  • İş Kararlarının Finansallar Üzerindeki Etkisi

gibi konulara yer verildi.

 Eğitim Sunumu İçin Tıklayınız