Genel Sekreterlik

Genel Sekreter, Kanun, tüzük ve Oda iç yönetmeliklerinde belirtilen ve ayrıca Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunca verilen görevler çerçevesinde Oda'nın tüm işlerini yürüten en üst kademe yöneticisidir. Genel Sekreter, görevlerin yerine getirilmesinde ilgili kanun, tüzük ve iç yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulunca kendisine tanınan yetkileri kullanır. Oda tarafından sağlanan hizmetlerin ve yürütülen faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesini sağlar. Genel Sekreter Yardımcısı Odanın işlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.


M. Engin AKYÜZ

Genel SekreterTurgay PORTEK

Genel Sekreter Yardımcısı