Sicil ve İdari İşler Servisi

Bu servisimizde odamızın üyelik işlemleri, dosyalarının tutulması, izlenmesi, terkin işlemleri ile 5174 sayılı yasa gereğince istedikleri belgelerin düzenlenerek verilmesi işlerini yapmaktadır. Ayrıca Oda faaliyetlerinin basın-yayın yolu ile duyurulması, oda yayınlarının takibi toplantı ve etkinliklerinin organizasyonu çalışmaları yürütülmektedir.

Servisin Başlıca Görevleri

 • Gerçek ve tüzel kişilerin Odamıza kayıt olma işlemlerini yapmak,
 • Gerçek ve tüzel kişi sanayici üyelerimizin durumlarında meydana gelen değişikliklerin tescilini yapmak
 • Çeşitli kurum ve kuruluşların üyelerimizden talep ettikleri sicil kayıtları ile ilgili bilgileri vermek ve belgelerini düzenlemek
 • Firmaların talepleri halinde sicil kayıt sureti, Faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Oda Üye kimliği vermek
 • Üyelerin Bağkur Çıraklık Eğitim merkezi ve diğer kurumlar ile ilgili vermeleri gereken formları onaylamak.
 • Meslek Komite toplantıları ve bunlara ilişkin kararların kayıt ve takibini yapar meslek komite kararları uyarınca yapılması gereken çalışmaları koordine eder
 • Üyelerimizin Yurtdışı seyahatlerinde vize işlemlerinin takibini ve bunlara ilişkin düzenlenecek belgeleri tanzim eder
 • Personel mevzuatı ile ilgili oda personelin özlük, izin, sağlık vs gibi konularını Genel sekreterliğin görüşü doğrultusunda düzenlemek
 • Oda çalışmalarının yerel ve ulusal basın aracılığı ile duyurulması ve bu konudaki bültenlerin hazırlanması
 • Basında yer alan oda ile ilgili haber ve dokümanların derlenerek arşivinin tutulması ve yerel gazetelerin arşivlenmesi
 • Oda dergisinin hazırlık ve baskı işlemleri ile dağıtımın organizasyonu
 • Protokol ve diğer ilişkileri kurarak Başkanlık ve Genel Sekreterliğin talimatları doğrultusunda iştirak edilecek tören, etkinlik ve diğer faaliyetler hakkında gerekli çalışmalar yapmak
 • Odamız tarafından organize edilen toplantı, panel ve faaliyetlere ilişkin gerekli duyuru düzenleme ve organizasyonu yapmak
 • BSO dergileri dışındaki oda yayınlarının baskı ve hazırlık çalışmaları ile içerikleri konusunda gerekli çalışmaları yapmak.


Turgay PORTEK

Genel Sekreter Yardımcısı


Elif KOÇ

İdari İşler Memuru

Haberler, basın duyuruları ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun. E-bülten listemize kaydolun.