Sicil ve İdari İşler Servisi

Bu servisimizde odamızın üyelik işlemleri, dosyalarının tutulması, izlenmesi, terkin işlemleri ile 5174 sayılı yasa gereğince istedikleri belgelerin düzenlenerek verilmesi işlerini yapmaktadır. Ayrıca Oda faaliyetlerinin basın-yayın yolu ile duyurulması, oda yayınlarının takibi toplantı ve etkinliklerinin organizasyonu çalışmaları yürütülmektedir.

Servisin Başlıca Görevleri

 • Gerçek ve tüzel kişilerin Odamıza kayıt olma işlemlerini yapmak,
 • Gerçek ve tüzel kişi sanayici üyelerimizin durumlarında meydana gelen değişikliklerin tescilini yapmak
 • Çeşitli kurum ve kuruluşların üyelerimizden talep ettikleri sicil kayıtları ile ilgili bilgileri vermek ve belgelerini düzenlemek
 • Firmaların talepleri halinde sicil kayıt sureti, Faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Oda Üye kimliği vermek
 • Üyelerin Bağkur Çıraklık Eğitim merkezi ve diğer kurumlar ile ilgili vermeleri gereken formları onaylamak.
 • Meslek Komite toplantıları ve bunlara ilişkin kararların kayıt ve takibini yapar meslek komite kararları uyarınca yapılması gereken çalışmaları koordine eder
 • Üyelerimizin Yurtdışı seyahatlerinde vize işlemlerinin takibini ve bunlara ilişkin düzenlenecek belgeleri tanzim eder
 • Personel mevzuatı ile ilgili oda personelin özlük, izin, sağlık vs gibi konularını Genel sekreterliğin görüşü doğrultusunda düzenlemek
 • Oda çalışmalarının yerel ve ulusal basın aracılığı ile duyurulması ve bu konudaki bültenlerin hazırlanması
 • Basında yer alan oda ile ilgili haber ve dokümanların derlenerek arşivinin tutulması ve yerel gazetelerin arşivlenmesi
 • Oda dergisinin hazırlık ve baskı işlemleri ile dağıtımın organizasyonu
 • Protokol ve diğer ilişkileri kurarak Başkanlık ve Genel Sekreterliğin talimatları doğrultusunda iştirak edilecek tören, etkinlik ve diğer faaliyetler hakkında gerekli çalışmalar yapmak
 • Odamız tarafından organize edilen toplantı, panel ve faaliyetlere ilişkin gerekli duyuru düzenleme ve organizasyonu yapmak
 • BSO dergileri dışındaki oda yayınlarının baskı ve hazırlık çalışmaları ile içerikleri konusunda gerekli çalışmaları yapmak.


Turgay PORTEK

Genel Sekreter Yardımcısı


Deniz USEL

İdari İşler Memuru