Sanayi Servisi

5174 Sayılı kanun ile Odaların yapmak zorunda olduğu işlemler ile vermek zorunda olduğu belgelerin düzenlenmesi ile izlenmesini yapmaktadır.

Servisin Başlıca Görevleri

  • İç Ticaret ve Dış Ticaret ile ilgili Odalarca tanzim edilmesi gereken belgeler ile Kapasite raporu, Dolaşım belgelerini tanzim etmek
  • Fatura tasdikleri ve rayiç fiyat araştırmaları yapmak
  • Çeşitli kurum ve kişiler tarafından talep edilen ekspertiz ve bilirkişi taleplerini yerine getirerek bu raporları tanzim eder
  • KOSGEB - TPE ilişkilerinde üyelerimize yardımcı olur
  • Yatırım Teşvik Belgelerinin müracaat, değişiklik ve kapatma işlemlerini Hazine Müsteşarlığınca verilen yetkiler doğrultusunda yapmak
  • İş makineleri tescil işlemini yürütür.


Oytun ERGİN

Sanayi Uzmanı - Oda Eksperi


Umut Ramazan ŞAFAK

Sanayi Uzmanı - Oda Eksperi


Gürkan Selçuk

Sanayi Uzmanı - Oda Eksperi