Hizmetlerimiz

Image

Türk Malı Belgesi Nedir?
Hizmetlerimiz


Image

1- Madencilik ve İstihraç Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

2- Et-Balık-Meyve ve Sebze Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

3- Zeytinyağı-Bitkisel Hamyağ Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

4- Süt Ürünleri Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

5- Un ve Çeltik Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

6- Muhtelif Gıda Maddeleri Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

7- Yem-İçecek ve Tütün Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

8- Tekstil-Giyim ve Deri Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

9- Ağaç-Kağıt-Basım Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

10- Kimya-Kauçuk-Plastik Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

11- Toprağa Dayalı Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

12- Ana Metal Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

13- Metal Eşya ve Elektronik Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

14 -Elektrik Makineleri Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

15- Tarım Metal İşleme-Özel Amaçlı Makine Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


İlgili başlıklar aşağıda listelenmiştir.
Image

16- Ulaşım-Mobilya-Diğer Makine Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

17- Enerji-İnşaat Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


Image

Mücbir Sebep Belgesi
Hizmetlerimiz


Image

Hakem ve Bilirkişi Raporları
Hizmetlerimiz


Bilindiği üzere 5174 sayılı kanunda Odalara çeşitli konularda Hakem ve Bilirkişilik yapma görevi verilmektedir.
Image

Belge Raporlar
Hizmetlerimiz


İlgili başlıklar aşağıda listelenmiştir.
Image

Kapasite Raporu
Hizmetlerimiz


Image

Ekspertiz Raporları
Hizmetlerimiz


Image

Yerli Malı Belgesi
Hizmetlerimiz


Image

Onay Hizmetleri
Hizmetlerimiz


İlgili başlıklar aşağıda listelenmiştir.
Image

SGK ile İlgili Belgeler
Hizmetlerimiz


Odamızda kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin SGK ile ilgili taleplerini yerine getirmektedir.
Image

Çıraklık Sözleşmesi Onayları
Hizmetlerimiz


Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenleyen 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca, odalara üye işyerlerini ve bu iş yerlerinde çalışan çırakların Çıraklık Eğitim Merkezlerine devam etmeler gerekmektedir.
Image

Fatura Onayları
Hizmetlerimiz


Odamız aşağıdaki fatura tasdik hizmetlerini sunmaktadır.
Image

Ayniyat Belge Onayları
Hizmetlerimiz


Firmaların teşvik kapsamında ithal etmiş oldukları, hammadde ve yarı mamul gibi malların ihracat ürününde kullanıldığını belirten belgedir.
Image

İhracat Belgelerinin Onayları
Hizmetlerimiz


İhracat evraklarının onaylanmasında hizmeti talep eden firmanın oda üyemiz olması göz önüne alınır.
Image

İş Makinesi Tescil İşlemleri
Hizmetlerimiz


Image

Online Hizmetler
Hizmetlerimiz


Image


Hizmetlerimiz


Image

Ekspertiz Raporları
Hizmetlerimiz


Image

Fiili Sarfiyat Belgesi
Hizmetlerimiz


Image

Su İhtiyaç Belgesi
Hizmetlerimiz


Image

Dahilde işlem İzin Belgesi Kapama
Hizmetlerimiz


Image

Geçici İthalat Belgesi
Hizmetlerimiz


Image

Geçici İhracat Belgesi
Hizmetlerimiz


Image

Ekspertiz Raporu
Hizmetlerimiz


Image

İmalat Yeterlilik Belgesi
Hizmetlerimiz


Image

İmalatçı Belgesi
Hizmetlerimiz