Hizmetlerimiz

Image

1- Madencilik ve İstihraç Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

2- Et-Balık-Meyve ve Sebze Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

3- Zeytinyağı-Bitkisel Hamyağ Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

4- Süt Ürünleri Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

5- Un ve Çeltik Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

6- Muhtelif Gıda Maddeleri Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

7- Yem-İçecek ve Tütün Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

8- Tekstil-Giyim ve Deri Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

9- Ağaç-Kağıt-Basım Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

10- Kimya-Kauçuk-Plastik Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

11- Toprağa Dayalı Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

12- Ana Metal Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

13- Metal Eşya ve Elektronik Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

14 -Elektrik Makinaları Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

15- Tarım Metal İşleme-Özel Amaçlı Makina Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

Fire-Zayiat-Randıman Oranları
Hizmetlerimiz


İlgili başlıklar aşağıda listelenmiştir.
Image

16- Ulaşım - Mobilya - Diğer Makine Sanayi
Hizmetlerimiz


Image

17- Enerji-İnşaat Sanayi Meslek Grubu
Hizmetlerimiz


Image

Fiili Sarfiyat Belgesi
Hizmetlerimiz


İthal edilecek maddelere ilişkin firma bazında kotaların belirlenmesine yardımcı olmak amacı ile, Oda üyelerinin ilgili kuruluşlara vermek üzere talep ettikleri ve imalat kayıtlarına göre ürünün üretim miktarını ve üründe kullanılan hammadde miktarlarını gösteren bir belgedir.
Image

Mücbir Sebep Belgesi
Hizmetlerimiz


Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkânsız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkânsız hale getiren nedenlerden dolayı ilgilinin talebi üzerine yapılacak veya eksperlere yaptırılacak inceleme sonucuna göre mücbir sebep belgesi verilir.
Image

Hakem ve Bilirkişi Raporları
Hizmetlerimiz


Bilindiği üzere 5174 sayılı kanunda Odalara çeşitli konularda Hakem ve Bilirkişilik yapma görevi verilmektedir.
Image

Belge Raporlar
Hizmetlerimiz


İlgili başlıklar aşağıda listelenmiştir.
Image

Kapasite Raporu
Hizmetlerimiz


Sınaî üretim yapan kamu ve özel sektör kuruluşlarının genellikle statik bilgileriyle üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan belgedir.
Image

Ekspertiz Raporları
Hizmetlerimiz


Sanayi ve Ticaret Servisi, aşağıda belirtilen konularda ekspertiz raporları hazırlar:
Image

Yerli Malı Belgesi
Hizmetlerimiz


Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:
Image

Onay Hizmetleri
Hizmetlerimiz


İlgili başlıklar aşağıda listelenmiştir.
Image

SGK ile İlgili Belgeler
Hizmetlerimiz


Odamızda kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin SGK ile ilgili taleplerini yerine getirmektedir.
Image

Çıraklık Sözleşmesi Onayları
Hizmetlerimiz


Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenleyen 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca, odalara üye işyerlerini ve bu iş yerlerinde çalışan çırakların Çıraklık Eğitim Merkezlerine devam etmeler gerekmektedir.
Image

Fatura Onayları
Hizmetlerimiz


Odamız aşağıdaki fatura tasdik hizmetlerini sunmaktadır.
Image

Ayniyat Belge Onayları
Hizmetlerimiz


Firmaların teşvik kapsamında ithal etmiş oldukları, hammadde ve yarı mamul gibi malların ihracat ürününde kullanıldığını belirten belgedir.
Image

İhracat Belgelerinin Onayları
Hizmetlerimiz


hracat evraklarının onaylanmasında hizmeti talep eden firmanın oda üyemiz olması göz önüne alınır.
Image

İş Makinesi Tescil İşlemleri
Hizmetlerimiz


2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri uyarınca iş makinelerinin tescillerinin yapılması gerekmektedir.
Image


Hizmetlerimiz


Haberler, basın duyuruları ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun. E-bülten listemize kaydolun.