İmalat Yeterlilik Belgesi

İmalat Yeterlilik Belgesi için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir. 

  • Dilekçe 
  • İmza Sirküleri fotokopisi
  • Kapasite Raporu sureti 

Odamızca hazırlanacak İmalat Yeterlilik Belgesi bedeli 50 TL'dir.