İmalatçı Belgesi

Firmaların Kapasite Raporu referans alınarak, rapordaki ürünlerin imalatçısı olduğunu belirten ve genellikle "Kamu İhalelerinde" talep edilen belgedir.

Müracaat için, Firma antetli kağıdına yazılmış ve firmaca onaylanmış müracaat dilekçesi yeterlidir.

Odamızca hazırlanacak İmalatçı Belgesi bedeli 50 TL'dir.